Znamenitosti, povijesni spomenici i crkve

Crkve

Iz razdoblja srednjega vijeka sačuvana je crkva Sv. Bartola (Bartula) na položaju Fažan ili Kulina, a riječ je o jednobrodnoj građevini s polukružnom apsidom, koja pred fasadom ima masivnu kulu. Datira se u 12./13. stoljeće, a pripada tipu utvrđenih crkava (crkva tvrđava). Crkva ima bačvasti svod i u njezinoj su unutrašnjosti još vidljivi ostaci fresaka. Crkva Sv. Bartola nalazila se u zaseoku koja je prema njoj nosio ime Bartulac. Tijekom 19. stoljeća pretvorena je u stambenu zgradu i danas se nalazi u privatnom posjedu.

Crkva sv. Sabine (Slavine) se spominje i u dijelu današnjih Gornjih Petrčana (Gornje Selo, Male Petrčane) koje se u dokumentima i geografskim kartama naziva Lupavci (Glupavci). U tim izvorima petrčka luka nosi naziv Porto Schiavino.

U srednjovjekovnim dokumentima (prvi put 1175. godine) spominje se crkva sv. Virgilija, za koju se ne zna gdje se nalazila.

Od vrijednih predmeta koji su sačuvani iz kasnosrednjovjekovnog razdoblja jest jedan procesioni križ iz 15. stoljeća koji se čuva u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru. Prvu župnu crkvu u Petrčanima podignuli su benediktinci u Donjim Petrčanima početkom 17. stoljeća i ona je bila u funkciji sve do izgradnje nove župne crkve 1874. godine. Ostaci stare crkve se nalaze u centru mjesta, očuvan je izvorni barokni prozor, a sama građevina svjedoči o skromnosti ondašnjeg života. Dvije vrijedne slike zajedno s drvenim okovima oltara te dva procesiona križa potječu iz stare crkve. Zaštitnici župe Petrčane su sveti Ivan i Pavao, braća i rimski mučenici iz IV. stoljeća. Treba istaknuti da je tijekom 20. stoljeća glavna crkvena proslava premještena na 21. rujna, kada se slavi sveti Matej evanđelist te u mjestu nosi naziv „Matijeva“. Glavni razlog premještanja svetkovine jest siromaštvo tadašnjega puka kojem bi za proslavu nedostajalo hrane, ponajviše vina, a nova berba bi u rujnu omogućila mladog vina u izobilju.

Bunari

Austrijska uprava je u Gornjim i Donjim Petrčanima uredila seoske bunare, od kojih su neki i danas u upotrebi (gornjanski i donjanski). Prvotno su služili za piće, napajanje stoke, pranje rublja i održavanje higijene.

Livada

Najvjerojatnije se veće rimsko ladanjsko imanje (villa Rustica) nalazilo na položaju livada, u blizini samoga središta današnjega naselja Donje Petrčane. Drugo takvo imanje vrlo vjerojatno je bilo u uvali Fažan, na graničnom prostoru s današnjim naseljem Kožino.

Lazaret

U vrijeme austrijske uprave na poluotoku Punta Radman nalazio se lazaret, karantena te su do danas očuvane građevine tog prostora počevši od kapelice, upravne zgrade, ogradnog zida i posađenih borova. Borova šuma i čist zrak ublažavali su simptome bolesnika s astmom i tuberkulozom.