Petrčane je smješteno između dva grada duge tradicije i slavne prošlosti, Zadra i Nina. Zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, između dva poluotoka, blagonaklonoj klimi, plodnoj zemlji i izvorima voda, prostor je Petrčana od najstarijih vremena bio ugodan za život.

Prvi tragovi života sežu u daleku prapovijest. U rimsko doba Petrčane su pripadale zadarskom ageru (Iader) te su bile granični prostor prema ninskom ageru (Aenona).

CRKVE

Iz razdoblja srednjega vijeka sačuvana je crkva Sv. Bartola (Bartula) na položaju Fažan ili Kulina, ...

BUNARI

Austrijska uprava je u Gornjim i Donjim Petrčanima uredila seoske bunare, od kojih su neki i danas ...

LIVADA

Najvjerojatnije se veće rimsko ladanjsko imanje (villa Rustica) nalazilo na položaju livada ...

LAZARET

U vrijeme austrijske uprave na poluotoku Punta Radman nalazio se lazaret, karantena te su do danas ...

Događanja 2019

Najave za sva događanja u Petrčanima i Zadru možete pratiti i na mobilnoj aplikaciji Zadar Travel.

Turizam u Petrčanima

50-ih godina 20. stoljeća započinje turistički razvoj Petrčana, najprije otvaranjem odmarališta, a kasnije izgradnjom velikih turističkih kompleksa (hotel „Pinija“, Punta Skala). Petrčane i dalje doživljava uspon u turizmu te je prepoznato kao jedno od vodećih turističkih destinacija na zadarskom području i šire.

Maslinarstvo i vinogradarstvo

U prošlosti se stanovništvo Petrčana tradicionalno bavilo poljoprivredom i pomorstvom. Među poljoprivrednim kulturama najzastupljenije su bile kulture masline i vinove loze.

Plan i brošura Petrčana

PLAN PETRČANA (PDF 192 MB)

BROŠURA PETRČANA (PDF 2.7 MB)

Znamenitosti

Smještaj

Plaže

Vinogradarstvo

Tourist info

Trgovine

Mobilna aplikacija

Zadar Travel je mobilna aplikacija kojom lako pronalazite trenutno dostupan privatni smještaj u Petrčanima i okolici.
Svi objekti privatnog smještaja predstavljeni su na mapi Zadra i okolice, a klikom na pojedinu oznaku smještaja otvaraju se detaljni podaci o objektu, fotogalerija, broj trenutno dostupnih ležajeva, te kontakt podaci: web-stranica, e-mail, telefon.